Elnézést kérünk, a szerveren folyó karbantartás miatt néhány órára nem érhető el az iskolai felmérés eredménye.

"; require_once("footer.php"); die;*/ $demomode2 = TRUE; require_once("header_begin.php"); require_once("../const.php"); include_once "../libs/FusionCharts.php"; require_once("eval.php"); $pagetitle = 'Felmérés kiértékelése'; $school = &$db->Execute("select id, eventid, adatok from jelentkezes where id=?", Array($jid)); $eid = $school->fields['eventid']; $uinfo = &$db->Execute("select adata from felhasznalo where id=?", Array($uid)); $ese = &$db->Execute("select nev, tipus from esemeny where id=$eid"); $etipus = $ese->fields['tipus']; if (isset($_REQUEST['t'])) { $t = $_REQUEST['t']; } else { $t = 0; } $dbid = $_REQUEST['dbid']; if (!isset($dbid)) $dbid = 0; $unum = $_REQUEST['unum']; if ($uinfo->fields['adata']!='') { $scadat = unserialize($uinfo->fields['adata']); $inev = iconv('ISO-8859-2', 'UTF-8', $scadat['nev']); $itelep = iconv('ISO-8859-2', 'UTF-8', $scadat['telepules']); } else { $scadat = unserialize($school->fields['adatok']); $inev = iconv('ISO-8859-2', 'UTF-8', $scadat['inev']); $itelep = iconv('ISO-8859-2', 'UTF-8', $scadat['icimt']); } $evtgroup = GetEvtGroup($eid, $uid); $dblist = &$db->Execute("select dbid as id from qualevent where eventid=? and eventgroup=?", Array($eid, $evtgroup)); $cnt = 1; $view0 = "
"; if (!$demomode) $view0.="A hibás feladatok áttekintése - "; /* if ($etipus!=1) $view0.= "Összesítés";*/ $view2 = "
 "; $view3 = "
Diagram"; $ucnt = 0; $fdbid = -1; while (!$dblist->EOF) { if ($fdbid==-1) { $fdbid = $dblist->fields['id']; } $ucntds = &$db->Execute("select count(tanuloid) as cnt from mxdb_user where dbid={$dblist->fields['id']} and deleted=0 and jelid=$jid"); if ($ucntds->fields['cnt']>$ucnt) $ucnt = $ucntds->fields['cnt']; $cidx = $cnt-1; /* if ($etipus!=1) { $view0.=" - fields['id']}, {$cidx})\">$cnt. feladatsor"; $view2.=" - fields['id']}, -1, {$cidx})\">$cnt. feladatsor"; $view3.=" - fields['id']})\">$cnt. feladatsor"; }*/ $cnt++; $dblist->MoveNext(); } $view0.=" - Tanuló:  
"; $view2.=" - Tanuló:  
"; // $view0.="
"; // $view2.=""; $view3.=""; $view1 = $view0; $classchartcontrols = "
"; $classchartcontrols.= "Rendezés:  "; $classchartcontrols.= " "; $classchartcontrols.= "
"; $comparecontrols = "
"; // $comparecontrols.= "Összehasonlítás:  "; // $comparecontrols.= "Szűrés: "; $comparecontrols.= "
"; $view0.="
Chart.
A diagram értelmezése
"; $view0.="
Chart.
A diagram értelmezése
"; // $c0insert = "c0 = new FusionCharts(\"../Charts/MSStackedColumn2DLineDY.swf".CHART_PARAMS."\", \"c0\", \"".CHART_WIDTH."\", \"".CHART_HEIGHT."\", \"$debug\", \"1\");"; $c0insert = "c0 = new FusionCharts(\"../Charts/ScrollCombiDY2D.swf".CHART_PARAMS."\", \"c0\", \"".CHART_WIDTH."\", \"".CHART_HEIGHT."\", \"$debug\", \"1\");"; $view0init = "$c0insert"; $view0init .= "c1 = new FusionCharts(\"../Charts/MSColumn2D.swf".CHART_PARAMS."\", \"c1\", \"".CHART_WIDTH."\", \"".CHART_HEIGHT."\", \"$debug\", \"1\");"; $view0init .= "c0.setDataURL(c0url); c0.render(\"c0Div\");"; $view0init .= "c1.setDataURL(c1url); c1.render(\"c1Div\");"; $view1.="
Chart.
A diagram értelmezése
"; $view1.="
Chart.
A diagram értelmezése
"; $view1init = "c0 = new FusionCharts(\"../Charts/ScrollCombiDY2D.swf".CHART_PARAMS."\", \"c0\", \"".CHART_WIDTH."\", \"".CHART_HEIGHT."\", \"$debug\", \"1\");"; $view1init .= "c1 = new FusionCharts(\"../Charts/MSColumn2D.swf".CHART_PARAMS."\", \"c1\", \"".CHART_WIDTH."\", \"".CHART_HEIGHT."\", \"$debug\", \"1\");"; $view1init .= "c0.setDataURL(c0url); c0.render(\"c0Div\");"; $view1init .= "c1.setDataURL(c1url); c1.render(\"c1Div\");"; //$view2 = "
Iskolai grafikonok
"; $view2.= "
Chart.
Az átlag idő az egyes feladatok helyes megoldásainak átlagideje. Ehhez (mint 100%-hoz) viszonyítva mutatják az oszlopok a tanuló konkrét feladatmegoldási idejét. Ha sok a rossz megoldás, az átlagvonal helye eltérhet attól, amit az oszlopmagasságok alapján elvárnánk.
A diagram értelmezése
"; $view2.= "
"; $view2init = "c0 = new FusionCharts(\"../Charts/ScrollCombi2D.swf".CHART_PARAMS."\", \"c0\", \"".CHART_WIDTH."\", \"".CHART_HEIGHT."\", \"$debug\", \"1\");"; $view2init .= "c0.setDataURL(c0url); c0.render(\"c0Div\");"; $view2init .= "if (c1url!='') { "; $view2init .= " "; $view2init .= " c1 = new FusionCharts(\"../Charts/ScrollCombi2D.swf".CHART_PARAMS."\", \"c1\", \"".CHART_WIDTH."\", \"".CHART_HEIGHT."\", \"$debug\", \"1\");"; $view2init .= " c1.setDataURL(c1url); c1.render(\"c1Div\");"; $view2init .= "}"; $view3.= "
 
"; $view3init = "loadTaskList(jid, fdbid);"; $localbody = ' onLoad="init();"'; $localscript.="var chart_maxbar=".CHART_MAXBAR.";var maxuser = $ucnt;\n"; $localscript.= <<0) { var c = document.getElementById('cmp_doneall_check'); if (c && c.checked) cmp_doneall = 1; var c = document.getElementById('cmp_filter'); if (c) cmp_filter = c.options[c.selectedIndex].value; var cmp_params = '&cmp_jid='+cmp_jid+'&cmp_filter='+cmp_filter+'&cmp_doneall='+cmp_doneall; } } c0url = 'chartdata.php?t=0&jid='+jid+'&dbid='+dbid+'&cidx='+cidx+'&from='+from+'&order='+order+'&sso='+sso+'&filter='+filter+cmp_params+'&demo2'; c1url = 'chartdata.php?t=1&jid='+jid+'&dbid='+dbid+'&cidx='+cidx+'&from='+from+'&order='+order+'&filter='+filter+cmp_params+'&demo2'; // window.open(c0url); c0url = escape(c0url); c1url = escape(c1url); if (dbid==0) { setView(0); var b=document.getElementById('prev'); b.style.display = 'none'; var b=document.getElementById('next'); b.style.display = 'none'; } else { setView(1); } } function loadStudentChart(dbid, unum, cidx) { if (unum==-1) { unum = lastunum; } else { lastunum = unum; } c1url = ''; var cmp_jid = 0; var cmp_filter = 0; var cmp_doneall = 0; var cmp_params = ''; var b = document.getElementById('cmp_felmeres'); if (b) { cmp_jid = b.options[b.selectedIndex].value; if (cmp_jid>0) { var c = document.getElementById('cmp_doneall_check'); if (c && c.checked) cmp_doneall = 1; var c = document.getElementById('cmp_filter'); if (c) cmp_filter = c.options[c.selectedIndex].value; c1url = 'chartdata.php?t=2&cmp=1&jid='+cmp_jid+'&unum='+unum+'&filter='+cmp_filter+'&demo2'; c1url = escape(c1url); } } var b = document.getElementById('chartfilter_select'); var filter = 0; if (b) { filter = b.options[b.selectedIndex].value; } lastdbid = dbid; lastcidx = cidx; c0url = 'chartdata.php?t=2&jid='+jid+'&dbid='+dbid+'&unum='+unum+'&cidx='+cidx+'&filter='+filter+'&demo2'; c0url = escape(c0url); setView(2); RenderStudentTasks(dbid, unum, filter); } function refreshChart() { if (view<2) { loadSchoolChart(lastdbid, lastcidx); } else { loadStudentChart(lastdbid, lastunum, lastcidx); } } function compareChart() { var b = document.getElementById('cmp_felmeres'); var c = document.getElementById('cmp_doneall'); if (b) { cmp_jid = b.options[b.selectedIndex].value; if (cmp_jid>0) { c.style.display = 'inline'; } else { c.style.display = 'none'; } RenderFilterSelect(cmp_jid, 'cmp_filter_container', 'cmp_filter'); refreshChart(); } } function openHelp(id) { if (helpwnd!=undefined) { helpwnd.close(); } helpwnd = window.open('help.php#s'+id, 'sugo', 'width=700,height=700,scrollbars,menubar'); } function setTaskImage(img) { var taskimage = document.getElementById('taskimage'); taskimage.innerHTML = 'Feladat'; } function SelectStudent() { var x = document.getElementById('stdsel'); var data = x.value.split(','); loadStudentChart(data[1], data[0], data[2]); } function RenderStudentSelect_CB(html) { var x = document.getElementById('stdselector'); x.innerHTML = html; } function RenderStudentSelect() { x_RenderStudentSelect(jid, lastdbid, lastunum, RenderStudentSelect_CB); } function RenderFilterSelect(fjid, containerId, filterId) { var x = document.getElementById(containerId); if (!x) return; if (fjid==0) { x.innerHTML = ''; x.style.display = 'none'; } else { x_RenderFilterSelect(fjid, filterId, function (html) { if (html!='') { x.innerHTML = html; x.style.display = 'inline'; } else { x.style.display = 'none'; } } ); } } function RenderCompareControls() { x_RenderCompareControls(jid, function (html) { var x = document.getElementById('comparecontrols'); if (html!='') { x.innerHTML = html; x.style.display = 'block'; } else { x.style.display = 'none'; } } ); } function RenderStudentTasks(dbid, unum, filter) { x_RenderStudentTasks(jid, dbid, unum, filter, function (html) { var x = document.getElementById('stdtasks'); x.innerHTML=html; }); } function loadTaskImageList_CB(html) { var x = document.getElementById('taskimagelist_imgs'); x.innerHTML = html; } function loadTaskImageList(jid, id, page) { x_loadTaskImageList(jid, id, page, loadTaskImageList_CB); } function loadTaskList_CB(html) { var x = document.getElementById('taskimagelist'); x.innerHTML = html; } function loadTaskList(jid, dbid) { x_loadTaskList(jid, dbid, loadTaskList_CB); } function initTaskImageList() { setView(3); } function init() { //RenderFilterSelect(jid, 'chartfilter', 'chartfilter_select'); RenderCompareControls(); loadSchoolChart(0,0,0); } function startdl(filename, dfilename, divid) { var dlhere = document.getElementById(divid); dlhere.innerHTML = '
Ha a letöltés nem indulna el automatikusan, akkor kattintson az alábbi linkre:
'+ '
'+dfilename+'
'+ ''; } EOT; require_once("header.php"); echo $jelform; $title = iconv('ISO-8859-2', 'UTF-8', $ese->fields['nev']); echo "
$title
"; echo "
"; echo "
Ide kattintva próbálja ki a felmérés demó programját! (ha a futtatásra kattint, egyből elindul)
"; echo "
"; echo "
"; //echo "
Összefoglaló elemzés az 5. osztályt kezdők matematika felméréséről
"; echo $classchartcontrols; echo $comparecontrols; echo "
\n"; echo "
"; ?>